Laatste nieuws Laatste nieuws

Nieuwsfeit melden
 

 
Vrijwilligersuitje 16 juni jl. Vrijwilligersuitje 16 juni jl.
Geplaatst: 17 juni 2024

Hier kunt u de foto's bekijken die gemaakt zijn n.a.v. de uitnodiging aan alle vrijwilligers.
Samen met vele andere vrijwilligers zorgen zij ervoor dat onze kerk een fijne plek is om elkaar te ontmoeten.
Als blijk van waardering werden zij uitgenodigd voor een gezellige lunchbijeenkomst in ‘De Steinsetuin’ op zondagmiddag 16 juni 2024.


 
 
Werkgroep Kerk en Israël naar Delft Werkgroep Kerk en Israël naar Delft
Geplaatst: 4 juni 2024Hier kunt u de foto's bekijken.
 
Lees de Lees de
Geplaatst: 25 mei 2024
Juni 2024
 
Concept jaarrekeningen 2023 CvK en Diaconie beschikbaar Concept jaarrekeningen 2023 CvK en Diaconie beschikbaar
Geplaatst: 16 mei 2024

De afgelopen periode zijn de penningmeesters van zowel het CvK  als de Diaconie weer bezig geweest de jaarrekeningen over 2022 op te stellen. Conform de goedkeuringsprocedure worden de verkorte jaarrekeningen met bijbehorende toelichting 2 weken beschikbaar gemaakt ter inzage voor gemeenteleden.

Klik op de betreffende concept jaarrekening om deze in te zien:
concept verkorte jaarrekening CvK met toelichting
concept verkorte jaarrekening Diaconie met toelichting  

Indien u vragen heeft over (één van) de jaarrekeningen of u wenst de uitgebreide jaarrekening wenst te ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de betreffende penningmeester:

Diaconie – dhr. Niek Hokken - diaconie@protgemoudewater.nl 
PGO CvK – dhr. Leo Smit – cvk@progemoudewater.nl  


Als uiterlijk op maandag 3 juni a.s. geen onoverkomelijke bezwaren vanuit de gemeente zijn ontvangen over de concept jaarrekeningen dan wordt het goedkeuringsproces afgerond en de jaarrekeningen aangeboden bij de landelijke organisatie van Protestantse Kerken in Nederland. 
 
Vroege wandeling op Hemelvaartsdag Vroege wandeling op Hemelvaartsdag
Geplaatst: 15 mei 2024

Hemelvaart – dag van zegeningenBekijk hier de foto's en het verslag van de wandeling en het ontbijt.
 
Presentatie en notulen gemeentevergadering Presentatie en notulen gemeentevergadering
Geplaatst: 14 maart 2024

Zondag 3 maart na de viering was er een druk bezochte gemeentevergadering.

De presentatie kunt u hier alsnog bekijken en de notulen leest u hier.

Vragen over de presentatie en de notulen kunt u sturen naar scriba@protgemoudewater.nl
 
Ontmoetingsestafette Ontmoetingsestafette
eplaatst: 5 maart 2024

Wegens groot succes willen dit jaar opnieuw een Ontmoetingsestafette organiseren. Een laagdrempelige manier om elkaar (beter) te leren kennen.  Het werkt als volgt: Iedereen die mee wil doen vult zijn haar naam en een paar vragen in op een formulier. De aanmeldingen laten we in een koffertje rouleren. Degene die het koffertje thuis heeft haalt een envelop met aanmeldingsformulier eruit. Met degene die daarop staat wordt een ontmoeting geregeld. U bepaalt samen wat dat is. De aanmeldingsformulieren liggen in het welbekende koffertje in de hal van de kerk. U kunt uw ingevulde formulier direct inleveren, of afgeven bij één van de diakenen. Vanaf de Pasen zal het koffertje op reis gaan en zullen de ontmoetingen worden afgesproken. We zien uit naar mooie ontmoetingen!
 
Vakanties met aandacht Vakanties met aandacht
Geplaatst: 14 februari 2024Het Vakantiebureau (www.hetvakantiebureau.nlorganiseert  dit jaar weer “Vakanties met aandacht”. Dit zijn vakanties voor senioren en mensen met een zorgvraag.

De vakanties onderscheiden zich door de sfeer, de 
gastvrijheid, de gezelligheid en de wederzijdse verbondenheid tussen gast en vrijwilliger. De vrijwilligers (aanmelden als vrijwilliger is ook mogelijk)  zorgen er dan voor, dat het u aan niets ontbreekt. Tijdens de vakantie bent u vrij om te doen wat u wilt. U kunt er alleen op uit trekken, georganiseerde activiteiten bijwonen of samen met andere gasten iets ondernemen. Alle vakantieweken hebben een open, protestants-christelijk karakter. Dat is terug te vinden in de aanwezigheid van een pastor, tijdens iedere week.

 
lees meer »
 
Bevestiging en vertrek ambtsdragers Bevestiging en vertrek ambtsdragers
Geplaatst: 29 januari 2024

Op zondag 28 januari werden tijdens een feestelijke dienst de nieuwe ambtsdragers bevestigd door ds. Ds. J.H. Brederoo-Reitsma uit IJsselstein  De Kerkenraad is heel blij en dankbaar dat Leonie van den Brink en Niek Hokken zijn bevestigd als diaken. Wij wensen hun Gods zegen toe bij hun werkzaamheden. 
We namen in deze dienst afscheid van diakenen Marian en Rob Kasbergen en Arjan Verweij en jeugd-ouderling Martine den Butter. Hartelijk dank voor het vele werk dat jullie voor onze gemeente verricht hebben. 

Kijk voor meer foto's in het fotoalbum. (foto's gemaakt door Jaap de Wit)
 
War Child War Child
Geplaatst: 2 januari 2024

Per 1 januari 2024 is dit het doel van onze zendingsbusjes. 
Het logo van War Child bestaat uit een vierkant met de woorden 'War' en 'Child'. Het woord 'War' is dikgedrukt en symboliseert de enorme impact van oorlog en conflict op kinderen. 'Child' - in speelse, kinderlijke letters - laat de creativiteit én veerkracht van kinderen zien. Als organisatie proberen wij letterlijk oorlog en kinderen te scheiden - dat is de rode draad in hun werk. War Child Holland is opgericht door de Nederlandse Willemijn Verloop op 9 oktober 1995. 
 
lees meer »
 
Nieuws van de beroepingscommissie Nieuws van de beroepingscommissie
Bijgewerkt: 18 april 2024


Als beroepingscommissie willen wij ons graag aan u voorstellen. De commissie bestaat uit: Jacoline Krabbendam, Judith Verwey, Joke Weerstand, Jorn Bleijs, Coroline de Ruiter, Chris Scherpenzeel, Ria Brandenburg, José van Steenbergen. Jacoline en José zullen het (duo)voorzitterschap op zich nemen en Judith het secretariaat.

De komende tijd zullen wij op zoek gaan naar een nieuwe predikant voor onze gemeente.

We zullen u gedurende het proces zo goed mogelijk op de hoogte houden. Als u vragen heeft, kunt u natuurlijk ook altijd één van de voorzitters benaderen (beroepingscommissie@protgemoudewater.nl). Zoals u zult begrijpen, hebben wij te maken met privacygevoelige zaken, waardoor het voor kan komen dat wij niet alle vragen kunnen/mogen beantwoorden.


Update 18 april 2024:Klik hier voor de PDF versie van de vacature.
lees meer »
 
Nieuw beleidsplan 2023-2027 beschikbaar Nieuw beleidsplan 2023-2027 beschikbaar
Geplaatst: 11 maart 2023

In samenwerking met Else Roza, gemeenteadviseur, heeft de beleidsplancommissie haar werkzaamheden afgerond.
Met de hulp van een klankbordgroep en de input van gemeenteleden is het tot stand gekomen.
Het is een plan waarmee we een frisse start kunnen maken en vooral een werkdocument voor de komende vijf jaar.   
In de kerkenraad van woensdag 8 maart 2023 is het beleidsplan 2023-2027 goedgekeurd. 

Klik op deze link voor het beleidsplan

De beleidsplancommissie,
Esther Brouwer, 
Nico de Groot,
Mieke Schippers,
Leo Smit,
Hans van Zijl,
Cisca Zwiep
 
Bijwonen van een vergadering van de kerkenraad Bijwonen van een vergadering van de kerkenraad

Geplaatst: 8 februari 2023

Wist u dat u als gemeentelid de kerkenraadsvergaderingen bij kunt wonen? In onze plaatselijke
regeling is dat als volgt beschreven:

“Tot de vergaderingen van de kerkenraad worden gemeenteleden en vrienden toegelaten, tenzij de
kerkenraad heeft besloten een zaak in beslotenheid te behandelen. Gemeenleden en vrienden kan
naar hun mening worden gevraagd en zij kunnen meepraten en meedenken. Besluitvorming blijft
voorbehouden aan door de gemeente gekozen ambtsdragers”.

 

lees meer »
 
Frisse start Frisse start
geplaatst: 4 augustus 2022Reageer bij één van de commissieleden of via frissestart@protgemoudewater.nl.
 
Appostel app Appostel app
geplaatst: 15 februari 2022

De nieuwe Appostel app is de vervanger van de Kerkgeld app, Klik hier voor meer informatie.

 
Veilige Kerk Veilige Kerk
geplaatst: 5 november 2019


De commissie Veilige kerk is erg blij om te kunnen melden dat ze er in is geslaagd twee vertrouwenspersonen te vinden.
Het betreft vanuit de gemeente PGO Dhr. Cor van Dijk en van buiten de PGO Mw. M.W.E. Dötsch, huisarts te Oudewater.

We wensen hen veel succes toe bij de uitvoering van hun taak.

Voor meer infomatie ga naar de Veilige Kerk pagina.